Joanna Chwaszcz

Joanna Chwaszcz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

SYLWETKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL. Współautorka innowacyjnej koncepcji readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne opartej na  Społecznych Ośrodkach Readaptacji (SOR).

Społecznie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia
Natanaelum realizującego działania na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz działania wspierające kapitał
zawodowy realizatorów wsparcia. Jest autorką licznych publikacji z obszaru jakość życia i jej uwarunkowań, radzenia sobie ze stresem w koncepcji dystrybucji zasobów, psychologii uzależnień i profilaktyki.

 

Zainteresowania naukowe:

  • profilaktyka rozumiana jako
    polepszanie standardów życia człowieka,
  • stymulacja jego rozwoju i
    przeciwdziałanie zagrożeniom rozwojowym.

 

19.09.2023
godz. 9:30

PODCZAS KONGRESU

1. sesja plenarna
Uwarunkowania pracy polskich parafii

Temat
Jakość życia w Polsce i jej uwarunkowania-doświadczenia Covid-19 i migracji uchodźców wojennych z Ukrainy

KONTAKT

chwaszcz@kul.pl