Jolanta Kurosz

Jolanta Kurosz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

SYLWETKA

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik w   Zakładzie Teologii Praktycznej UMK. Członek Stowarzyszenia Polskich Pastoralistów.

 

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz książek, m.in.:

  • Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wyzwania i szanse, Poznań 2008; 
  • Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza – teologia pastoralna fundamentalna, Poznań 2009; 
  • Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część druga. Teologia pastoralna szczegółowa – wybrane zagadnienia. Teologia laikatu i apostolstwa, Poznań 2012; 
  • Kształcenie pastoralne na uniwersyteckich wydziałach teologicznych, Poznań 2018;

 

Badania naukowe koncentrują się wokół duszpasterstwa dzieci i młodzieży, zagadnień związanych z dydaktyką teologii pastoralnej, teologią laikatu oraz formacją świeckich katolików.

20.09.2023
godz. 14:30

PODCZAS KONGRESU

sesja tematyczna
Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię

KONTAKT

 jolanta.kurosz@amu.edu.pl