Kaja Kaźmierska

Kaja Kaźmierska

Uniwersytet Łódzki

SYLWETKA

Profesor doktor habilitowana, socjolog; dyrektor Instytutu Socjologii i kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

Bierze czynny udział w XVI Synodzie Powszechnym; redagowała syntezę Archidiecezji Łódzkiej oraz współredagowała syntezę krajową.

Autorka trzech publikacji przygotowanych w związku z IV Synodem Archidiecezji Łódzkiej na temat młodzieży (2018), rodziny (2019) oraz parafii (2020) w Archidiecezji Łódzkiej. Opublikowała też:

  • Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych Warszawa 1999;
  • Biografia i pamięć. Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady Kraków 2008;
  • Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors, Boston 2012;
  • Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 (razem z K. Waniek i A. Zysiak);
  • Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historia mówiona, Łódź 2018 (razem z J. Pałką);
  • K. Kaźmierska, K. Waniek (red.); Telling the great change The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, Łódź 2021;
  • Kaźmierska K., Waniek K. (red);  Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda-technika-analiza, Łódź 2020

 

Zredagowała też wybór tekstów Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów Kraków 2012.

19.09.2023
godz. 12:00

PODCZAS KONGRESU

2. sesja plenarna
Parafia w perspektywie wyników badań socjologicznych

Temat
Parafia w świetle badań oraz syntez synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej

KONTAKT

kaja.kazmierska@uni.lodz.pl