Ks. Dariusz Lipiec

Ks. Dariusz Lipiec

Diecezja Siedlecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski

SYLWETKA

Kapłan diecezji siedleckiej, prof. dr hab. teologii pastoralnej,  pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teologii Pastoralnej, w Instytucie Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dyrektor Studium Formatio Permanens w diedecji siedleckiej, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, Polskiej Akademii Nauk, PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropeischäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen.

Autor monografii:

  • Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce.  Studium pastoralne (2011),
  • Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium  teologicznopastoralne (2020).

 

Redaktor i współredaktor kilku monografii wieloautorskich, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu teologii pastoralnej, a zwłaszcza organizacji duszpasterstwa, apostolstwa świeckich i duszpasterstwa osób z niepełnosprawnością.

20.09.2023
godz. 14:30

PODCZAS KONGRESU

Sesje tematyczne
Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię

KONTAKT

dlipiec@kul.pl