Program

18.09.2023
PONIEDZIAŁEK

PRZYJAZD

Spotkania stowarzyszeń naukowych

13.00 – obiad
17.45 – msza św.
19.30 – kolacja i wspólne świętowanie

19.09.2023
WTOREK

DZIEŃ I

9.00 – rozpoczęcie Kongresu
9.30 – 1. sesja plenarna

Uwarunkowania pracy polskich parafii

 1. Uwarunkowania duszpasterstwa w Polsce: bp prof. ucz. dr hab. Wiesław Śmigiel (UMK)
 2. Jakość życia w Polsce i jej uwarunkowania-doświadczenia Covid-19 i migracji uchodźców wojennych z Ukrainy: dr Joanna Chwaszcz (KUL)
 3. Zmiany religijności społeczeństwa polskiego: prof. dr hab. Mirosława Grabowska (UW)

11.30 – przerwa kawowa
12.00 – 2. sesja plenarna

Parafia w perspektywie wyników badań socjologicznych

 1. Parafia w świetle badań oraz syntez synodalnych w Archidiecezji Łódzkiej: prof. dr hab. Kaja Kaźmierska (UŁ)
 2. Obraz księdza w świadomości polskiej młodzieży: ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL)
 3. Parafia jutra z perspektywy proboszczów w świetle badań metodą „world cafe”: prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow (UKSW)

14.30 – obiad
15.00 – 3. sesja plenarna

Biblijno-teologiczne podstawy życia parafialnego

 1. Konstytutywne elementy tożsamości wspólnot wyznawców Chrystusa na podstawie Dz 4, 32-35: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW)
 2. Komunijna wizja parafii otwartej i służebnej: bp prof. ucz. dr hab. Andrzej Czaja (UO)
 3. Synodalność a nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne parafii: ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski (UKSW)

16.30 – przerwa kawowa
18.30 – msza św.
19.30 – kolacja
20.30  – wspólne uwielbienie i modlitwa w intencji odnowy polskich parafii

20.09.2023
ŚRODA

DZIEŃ II

9.30 – 4. sesja plenarna

Parafia w perspektywie badań teologicznych

 1. Katecheza parafialna. Stan aktualny. Oczekiwania i wyzwania: prof. dr hab. Anna Zellma (UWM)
 2. Przepowiadanie słowa Bożego a wyzwania dla wspólnoty parafialnej: ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII)
 3. Liturgia źródłem i szczytem urzeczywistniania się wspólnoty parafialnej ks. prof. ucz. dr hab. Piotr Kulbacki (KUL)
 4. Wyzwania dla wspólnoty parafialnej w zakresie diakoni chrześcijańskiej: ks.  prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL)

9.30 – prezentacja „dobrych praktyk” wybranych polskich parafii, finalistów konkursu KAI Aktywna parafia
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – msza św.
13.30 – obiad
14.30 – sesje tematyczne

Do wyboru

 1. Liturgia w centrum życia parafii: ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW)
 2. Parafia szukająca: ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (UŚ)
 3. Formacyjne zadanie parafii: ks. dr hab. Wojsław Czupryński (UWM)
 4. Rodzina w parafii: ks. prof. ucz. dr hab. Roman Buchta (UŚ)
 5. Parafia a lokalne instytucje życia społecznego: ks. dr Łukasz Simiński (UMK)
 6. Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię: prof. ucz. dr hab. Jolanta Kurosz (UAM), ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec (KUL)

18.00 – kolacja
19.00 – przedstawienie „dobrych praktyk” laureatów konkursu KAI Aktywna parafia z 2023 i 2022 roku

 

21.09.2023
CZWARTEK

DZIEŃ III

9.00 – msza św.
10.00 – 5. sesja plenarna

Podsumowanie prac

 1. relacja z sesji tematycznych
 2. postulaty wypływające z sesji tematycznych

 

11.30 – przerwa kawowa

12.00 – Panel dyskusyjny nad postulatami zaproponowanymi w sesjach tematycznych i wytyczenie kierunków działań dla Kościoła w Polsce w kontekście odnowy parafii

13.00 – zakończenie Kongresu
13.30 – obiad

 

* Podane w programie godziny dotyczące poszczególnych punktów obrad mogą ulec zmianie. Będziemy o nich informować na stronie Kongresu