Prelegenci

ks. Tomasz Adamczyk

Archidiecezja Lubelska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

ks. Waldemar Bartocha

Archidiecezja Łódzka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. Roman Buchta

Archidiecezja Katowicka
Uniwersytet Śląski

Joanna Chwaszcz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bp Andrzej Czaja

Biskup Opolski
Komisji ds. Duszpasterstwa KEP

Ks. Wojsław Czupryński

Archidiecezja Warmińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Mirosława Grabowska

Uniwersytet Warszawski

Marcin Jewdokimow

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

Kaja Kaźmierska

Uniwersytet Łódzki

ks. Janusz Kręcidło

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Polska Akademia Nauk

ks. Piotr Kulbacki

Archidiecezja Łódzka
Katolicki Uniwersytet Lubelski​

Jolanta Kurosz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ks. Dariusz Lipiec

Diecezja Siedlecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ks. Wiesław Przygoda

Diecezja Radomska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ks. Łukasz Simiński

Diecezja Pelplińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ks. Henryk Sławiński

Diecezja Włocławska
Stowarzyszenie Homiletów Polskich

Ks. Leszek Szewczyk

Archidiecezja Katowicka
Uniwersytet Śląski

bp Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński
Komisja Duszpasterska KEP

Ks. Tomasz Wielebski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów

Anna Zellma

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Stowarzyszenie Katechetyków Polskich